ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.199.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,411

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
ลิงค์  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ปี
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สำพะเนียง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการท
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการท
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download