องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 44.192.20.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,864,704

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ทำเนียบสภา 

ทำเนียบสภา
ทำเนียบสภา  


นางบุญ จันคำวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
โทรศัพท์ : 096-7599604


นางสาวกุหลาบ เกวียนสูงเนิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
โทรศัพท์ : 0848212429


นางจำนงค์ รองตะกั่ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
โทรศัพท์ : 095-4234893


นายธีระวุธ ลิไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 063-0211537


นายปัณณทัต กันเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 081-9992347


นายสมบัติ มณีรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 083-8871194


นายบุญส่ง เพิ่มพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 098-6251286


นายธนากร สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 0850259486


นายขจร รัตนวิชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 089-6244842


นายวรรณชัย แซ่โล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 093-0562154


นายนิคม ถอนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 0845341748


นายไพฑูรย์ หลีเกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 093-4401559


นายอนนท์ พลวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 0820242596
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.