ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.152.133
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,451

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม ประธานคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ประชุมร่วมกับประชาคมระดับตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่  1  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบต.สำพะเนียง
พิธีวางพานพุ่มฯ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2565
พิธีวางพวงมาลาฯ 13 ตุลาคม 2565
พิธีวางพานพุ่ม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
พิธีวางพานพุ่ม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
พิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมบริการประชาชน - พ่นยาฆ่าเชื้อโรคลัมปีสกิน
กิจกรรมบริการประชาชน - พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
การเปิดโอกาสให้มีร่วมของบุคคลภายนอก การจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง (ภายใต้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) กลุ่ม้เป้าหมายผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคม และตัวแทนส่วนราชการ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.