องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 44.192.20.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,864,623

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ อบต.สำพะเนียง สำนักปลัด อบต.สำพะเนียง ได้ร่วมติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
พิธีวางพวงมาลา วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ที่ว่าการอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร  สาคูไส้หมู  หมูแดดเดี่ยว ประจำปี 2565 (กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสำพะเนียง)
โครงการทอเสื้อจากต้นกก แปรรูปเป็นสินค้า OTOP ประจำปี 2565
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย   ตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมสวัสดิการทำบัตรผู้พิการตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
กิจกรรมการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  ประจำปี 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมฉลองชัยท้าวสุรนารี ประจำปี 2566
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566
กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปี 2565

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.