ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.128.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,426,213

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร... 
     
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลหินโคน... 
     
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลหินโคน... 
     
ประกาศการแจ้งขุดดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน... 
     
คำสั่ง เรื่องให้เจ้าพนักงานสำรวจทำการสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน... 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสีย... 
     
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2... 
     
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านปร... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุกัญญา ถึงสามแยกบ้านนางบุญหลาย บ้านหวาย หมู่ที่ 9
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองมี ถึงสามแยกบ้านตะคร้อ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 3 จากถนนดำ ถึงโนนไอ้แบ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากประตูวัด ถึงหน้าบ้านลุงหมาน บ้านเก่า หมู่ที่ 11
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านคูหมู่ที่ 1 ถึงบ้านหัวต
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 สายเลียบคลองน้ำรอบบ้าน (ทิศตะวันออก)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ บ้านละกอ หมู่ที่ 3
   ประกาศเชิญชวนยื่นใบเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ บ้านละกอ หมู่ที่ 3
ข่าวย้อนหลัง
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2554
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2554  

ประกาศสมัครสอบทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบทั่วไทย  


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


งบการเ
งบการเ  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  

งานวันลอยกระทง ปี 2555
งานวันลอยกระทง ปี 2555  

มีการแสดงหลากหลาย


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,8 และ 11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,8 และ 11  
 
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047  Fax : 0-4448-5047
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.